Wat doen we ?

Ouderraad Hunnegem

ouderraad van de vrije basisschool Hunnegem - Gasthuisstraat 98, 9500 Geraardsbergen

Wat is een ouderraad?

De bedoeling van de ouderraad is om mee te werken aan de school en een spreekbuis zijn tussen de school en de ouders.

De ouderraad wil de ouders bij de school betrokken houden en mee laten denken over het welzijn van de leerlingen.

 

Wat doen wij?

  • We informeren aan en communiceren met alle ouders over wat er in de school gebeurt en wat we zelf doen.
  • We zijn het aanspreekpunt voor de ouders en geven deze informatie door aan de school.
  • We organiseren activiteiten zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • We ondersteunen de school in overleg met de directeur en de leerkrachten.
  • We leiden de inspraak van ouders in goede banen, onder andere door advies te geven aan de schoolraad.

 

Wil je graag met ons meedenken? Dat kan! Je bent van harte welkom!

 

Je kan ons persoonlijk aanspreken om jouw mening, vragen, bekommernissen kenbaar te maken.

Jouw onderwerp wordt opgenomen in onze agenda en aangekaart bij de directie en het schoolteam. Elk onderwerp wordt grondig besproken. Opties, aanbevelingen en acties worden vervolgens in kaart gebracht en toegepast. Oplossingen worden meegedeeld en toegepast waar mogelijk.

Aarzel daarom niet en spreek ons aan. Op deze manier kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat onze kinderen naar een school gaan waar, in nauwe samenwerking met het schoolteam, een grote betrokkenheid van de ouders verwezenlijkt wordt.

 

Hoe doen we dit?

De ouderraad is een officieel orgaan, dat ook financiële middelen beheert, binnen de school. Hierdoor moet alles wat meer in een formele vorm gegoten worden. Daarom hebben we een huishoudelijk reglement en een participatiedecreet opgesteld. Wij zijn ook lid van de VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs. De VCOV vertegenwoordigt alle ouders en de ouderverenigingen van de scholen van het Katholieke net in Vlaanderen.

 

Ook verslagen van de vergaderingen zijn openbaar. Zo weet je als ouder ook hoe het eraan toe gaat tijdens onze vergaderingen, de besproken punten en wat er op school allemaal gebeurt. Lees gerust onze verslagen na.

 

De ouderraad komt ongeveer maandelijks samen. Deze samenkomsten zijn om beurt enkel met de ouderraad (werkvergaderingen) en met het schoolteam (overlegvergaderingen).

Tijdens de werkvergaderingen gaan de leden van de ouderraad met elkaar ingesprek om activiteiten en projecten verder vorm te geven. Hier bepalen we ook ons standpunt voor adviezen aan de school.

Overlegvergaderingen zijn altijd samen mt het schoolteam. Hier worden adviezen uitgewisseld, informatie over de werking van school gedeeld, vragen voor ondersteuning bij klasactiviteiten gesteld,... Het verslag van de overlegvergaderingen kan je hier lezen.

 

Heb je geen zin in vergaderingen, maar wil je wel meewerken?

Er worden op school heel veel activiteiten georganiseerd, dus helpende handen zijn steeds welkom. Wil je graag meehelpen op het eetgfestijn, het schoolbal, een pannenkoekenfestijn, ... Dat kan! Je kan je aanmelden om uitsluitend aan de activiteiten deel te nemen als helper (doe-ouder).